Digikoppeling

Zoals een brief in een envelop gaat voor verzending, zo gaat een elektronisch bericht in een digitale verpakking. Digikoppeling is de digitale verpakking voor berichten binnen de Nederlandse Overheid. Digikoppeling bestaat uit koppelvlakstandaarden, die logistieke afspraken bevatten voor berichtenuitwisseling tussen overheden. Met één Digikoppeling-implementatie in uw eigen ICT-omgeving kunt u berichten uitwisselen met alle overheden en aansluiten op vrijwel alle e-overheidbouwstenen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld basisregistraties zoals de LVWOZ, het Omgevingsloket, Digipoort, MijnOverheid of Digilevering.

Zowel overheidsorganisaties als particuliere organisaties met een publieke taak kunnen Digikoppeling gebruiken.

Digikoppeling is één van de Stelselvoorzieningen van het Stelsel van Basisregistraties.

Een standaard digitale verpakking levert de volgende voordelen:

  • Veilige en betrouwbare berichtuitwisseling door gebruik PKIoverheid-certificaten en Organisatie-identificatienummer 
  • Gestructureerde berichtuitwisseling door eenduidige logistieke afspraken
  • Snelle berichtuitwisseling door efficiënte samenwerking van overheden
  • Kostenbesparing door éénmalige implementatie voor meerdere toepassingen