API Strategy

Connecting Organisations

API Strategy

API - Staat voor Application Programming Interface, een concept wat het mogelijk maakt om met je eigen software een verbinding te maken met en data te gebruiken van de software en infrastructuur van een andere organisatie. Het is de basis van eCommerce, B2B, B2G en cloud computing. 

Strategie is belangrijk en noodzakelijk voor een bedrijf om goed te kunnen (blijven) presteren. Er bestaat niet één eenduidige definitie van bedrijfsstrategie. Een veel gebruikte definitie is afkomstig van Chandler:

"Strategy is the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals."